Aarup Fritidscenter får ny springgrav

Det er nu faldet på plads mht. udvidelse og etablering af en springgrav i hal 3 i Aarup Fritidscenter. AB GYMNASTIK KAN SIMPELTHEN IKKE FÅ ARMENE NED. Det betyder meget, at vi får disse faciliteter til rådighed i vores forening. For Aarup by er det også et stort scoop, at vi kan tilbyde vore nuværende borgere samt eventuelle tilflyttere optimale faciliteter på fritidsområdet.

Allerede den 29. november 2016 indledes arbejdet på udvidelsen med en stor lokal tømrervirksomhed som hovedentreprenør. Det forventes at stå færdigt til august 2017.

Idéen om en springgrav startede for 5 år siden, og AB Gymnastik gik i gang med at arbejde med projektet. Bestyrelsen var helt opsat på en springgrav med 2 stortrampoliner i tilknytning til hal 3 i Aarup Fritidscenter. Dette projekt blev nævnt i alle de sammenhænge, hvor det kunne være relevant, bl.a. over for flere forskellige kommunalpolitikere. I forbindelse med udarbejdelsen af planen for kommunens haller var Aarup Fritidscenter ikke blevet begunstiget med nogen form for udvidelser, da det blev anset for at være et moderne og veldrevet halcenter.

Det lykkes at råbe politikerne og halbestyrelsen op gennem en lang række møder og skrivelser, og der blev udarbejdet forskellige tegninger over, hvordan en sådan udvidelse kunne se ud.

I forbindelse med finansieringen har vi i AB Gymnastik selv skulle stå for at samle kr. 500.000 ind, og vores fundraiser har gjort et stort stykke arbejde med at få søgt alle relevante fonde. Det er lykkedes bestyrelsen at få samlet de kr. 500.000 sammen, og med Halbestyrelsens finansierings mulighed er dette medvirkende til, at projektet er blevet en realitet.

Fra AB Gymnastiks side skal der lyde en KÆMPESTOR TAK til alle de personer, som har kæmpet med os, og som har troet på projektet, ligesom vi selv har gjort. Vi glæder os til at byde alle vore gymnaster velkommen til næste sæson med nye og fantastiske faciliteter, og vi håber, at rigtigt mange – både trænere og gymnaster – vil være med til at bringe AB Gymnastik op til ”next level”.