Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 19. april kl. 19:30 i Aarup Fritidscenter

I forbindelse med generalforsamlingen er AB Gymnastik vært ved lidt tapas og rødvin. Tilmelding til Linda på linda.morgen@live.dk

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af formand
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt