Du gør en forskel-prisen til Linda Morgen!

Stort tillykke til Linda med prisen!

Indstillingen kan læses nedenfor.

Kandidat: Linda Morgen

Gymnastikleder i AB Gymnastik 1987-2003

Formand for AB Gymnastik 2003-2017

Bestyrelsesmedlem i AB Gymnastik 2017 …….

Linda Morgen tog alle med storm, da hun i 1987 startede som leder af et fantastisk damehold i en alder af bare 24 år. Hun var noget yngre end de fleste gymnaster på holdet.  Hun lavede den ene superflotte serie efter den anden, og lidt underholdning var der da også indblandet som den gang, hvor holdet iklædt tørklæde, forklæde og kost dansede til: Der er altid noget at gøre for en husmor … Andre nye og innovative serier fulgte efter. Det var ikke et grand prix hold, men hun fik stablet et rigtigt godt damehold på benene, og var med til at bevare et dameopvisningshold i Aarup i mange år. Linda var en slags motor for hele gymnastikken, og hun var en, som man lagde mærke til i foreningslivet i Aarup. Linda havde et enkelt års pause i forbindelse med en graviditet.

I 2003 fik hun lyst til nye udfordringer inden for AB Gymnastik og sprang direkte over til formandsposten i bestyrelsen, og denne har hun haft indtil foråret 2017. Det har været imponerende, at hun har kunnet blive ved med lige så entusiastisk og motiveret år efter år at holde sammen på trådene og udvikle foreningen i en spændende retning.

Undervejs i sådant et foreningsforløb har der været både sorger og glæder, og her har Linda en sjælden evne til at tackle begge dele. Hun er der og bakker op, når der har været brug for hende, og hun smider alt, hvad hun har i hænderne, når en problemstilling eller andet, der presser sig på, har skullet diskuteres og snakkes igennem. Hun har også altid bidraget meget positivt med sin gode humor og fantastiske humør.

Linda har været primus motor for og planlægger af mange DGI opvisninger i Aarup Fritidscenter. Mange unge og lidt ældre opvisningsgæster vil helt sikkert huske de betydningsfulde ord, hun altid formår at få sagt efter en flot og imponerende opvisning, og alle vokser og ranker ryggen, når de hører hendes ord. Linda er mester i at tale alle op og skabe en god stemning og optimisme.

Linda har altid travlt, er god for en kvik bemærkning og hænger sig ikke i bagateller. Det har været hendes force, når hun har skullet begå sig blandt så mange forskellige mennesker, som findes i AB Gymnastik.  Hun har gennem årene fået en kæmpe erfaring inden for foreningsarbejdet og kommer ofte med gode, brugbare og pragmatiske løsninger, når problemstillingerne er gået i hårdknude.

Det er på grund af sådan en som Linda, at der er en sund sammenhængskraft i vort samfund. Hun har været formanden, der har skabt et stærkt fundament, som AB Gymnastik har stået på i mange år, og som der med stor fordel kan bygges videre på – det er et beundringsværdigt arbejde, som hun som frivillig har udført i snart 25 år. Hun er en rollemodel for andre inden for sit område.

I de seneste 6 år har Linda sammen med den øvrige bestyrelse i AB Gymnastik arbejdet utrætteligt på at få en springgrav med stortrampoliner til Aarup Fritidscenter. Linda har om nogen lagt et kæmpe arbejde i at få dette store projekt stablet på benene, og her den 16/9-17 blev det nye springcenter indviet under festlige forhold. Der er skabt endnu en grobund for en videre udvikling for gymnastikken i Aarup, og springcenteret har allerede nu vist sit værd ved sæsonstart i AB Gymnastik.

I foråret 2017 besluttede Linda, at hun ville fralægge sig formandsansvaret. Britta Bang stod klar i kulissen til at overtage denne post, og overgangen er forløbet på en god og gnidningsløs måde. Men her stopper Linda ikke. Hun arbejder ufortrødent videre i bestyrelsen og sætter det ene projekt efter det andet i søen til stor gavn for AB Gymnastik.

På vegne af AB Gymnastiks øvrige bestyrelse og formentligt også på vegne af vore gymnaster i AB Gymnastik og mange andre i Aarup/inden for DGI har vi på ovenstående grundlag valgt at indstille Linda Morgen til Du-gør-en-forskel-prisen. Linda har med sit store engagement og enorme arbejde gennem mange år gjort sig fuldt fortjent til at vinde prisen. Det skal til slut nævnes, at Linda ved siden af bestrider et krævende fuldtidsjob som reklamekonsulent.

På vegne af AB Gymnastik

Helle Bech Petersen