DGI opvisninger 2021

BEMÆRK, vi har byttet rundt på dagene, så vi har LOKALopvisning om lørdagen og DGIopvisning om søndagen.