Handlingsplan efter krisesituation

 

HANDLINGSPLAN i forbindelse med krisesituation

 

AB GYMNASTI K

 

INDHOLD

SIDE 2 : HANDLINGSPLAN FØR KRISESITUATION.

SIDE 3 : HANDLINGSPLAN I KRISESITUATION.

1. Nyttige telefonnumre

SIDE 4 : INSTRUKSER VED PERSONSKADE

1. Orientering om ulykkens art, og hvem er kommet til skade.

2. Stop årsagen til ulykken

3. Påbegynd førstehjælp

4. Tilkald 112 (hvis nødvendigt)

-bevare tlf. kontakten indtil hjælpen er fremme.

meddele : Hvad er sket

meddele : Hvor er det sket

meddele : Hvorledes er det sket

5. Tilkald nødvendige personer / pårørende

6. Uddeleger ansvarsopgaver

7. Tag imod redningsfolk

8. Bevar roen og overblikket — ingen panik

9. Kontakt politi

SIDE 5 : HANDLINGSPLAN EFTER EN KRISE SITUATION.

SIDE 2

HANDLINGSPLAN FØR KRISESITUATION.

Alle instruktører skal tilbydes førstehjælpskursus i starten af en sæsonen.

Dette arrangeres og besluttes i samarbejde med bestyrelsen.

Alle hjælpetrænere skal tilbydes idrætsskadekursus. Dette arrangeres og

besluttes i samarbejde med bestyrelsen og foregår kollektivt.

Medlemslister skal følge lederne og skal være opdateret. Der skal være

mulighed for afkrydsning af fremmødte gymnaster, således at man ved, hvem

de fremmødte er, og alles tlf. nr. skal være tilgængelige til hver træning.

Et lederteam skal bestå af mindst 1 person over 18 år af hensyn til sikkerheden

Alle ledere, hjælpetrænere, gymnaster og forældre skal gøres bekendt med de

generelle sikkerhedsregler, der er

før træning …….

under træning …..

efter træning ……

Sikkerhedsinstrukserne skal hænge på opslagstavlen, så de er synlige for alle

gymnaster og forældre. Alle børn vil få udleveret i sæt sikkerhedsinstrukser

ved sæsonstart.

Sygdomme, lidelser og evt. andre nyttige oplysninger skal ved hver sæsonstart

oplyses til de ansvarlige. (Det kan evt. være sukkersyge, astma, epilepsi …. )

SIDE 3

HANDLINGSPLAN UNDER KRISESITUATION.

Telefon nr. :

ALARM 112

FALCK (direkte) 70102030

POLITI 64721448

FORMAND : Linda Morgen, 64432057, 40455040

HALBETYREREN : Hans Nielsen 64433555, 40449556

BESTYRELSE :

Jimmy Eriksen, 65933221, 42307410

Lene Rasmussen, 64431067, 20226408

Britta Bang, 64491660

Birgit Søgaard, 64431562, 40408117

SIDE 4

INSTRUKS VED PERSONSKADE

Orientering om ulykkens art – og hvem der er kommet til skade.

Stop årsag til ulykken

Påbegynd førstehjælp (se liste over personer, der har førstehjælpskursus.)

Tilkald ambulance på tlf. 112 – hvis det skønnes nødvendigt

(ved mindre alvorlige situationer (eks. forstuvning — ring til forældre)

(ved alvorlige situationer eller ved mindste tvivl — ring 112 )

(oplysninger til alarmcentral : )

– bevar telefonkontakten indtil hjælpen er fremme.

meddel: Hvad der er sket

meddel: Hvem er kommet til skade

meddel: Hvor er det sket

meddel: Hvorledes er det sket

Kontakt / tilkald de nødvendige personer

(koordinering af situationen – kontakt personer, der vil blive berørt af

situationen)

(andre gymnaster, pårørende, skolen, andre forældre, eksterne hjælpere)

Sørg for at uddelegere opgaverne til de ansvarlige.

Sørg for at redningsmandskab mødes af en person udenfor bygningen.

Bevar roen, afbryd alle aktiviteter og få overblik om situationens omfang.

Sørg for at alle er opmærksomme på situationen UDEN at skabe panik.

Ved alvorlige uheld – kontakt politi for optagelse af rapport.

SIDE 5

HANDLINGSPLAN EFTER KRISESITUATION.

Håndtering af ….. :

Opfølgning af situationen.

– Koordinering af opgaver.

Første træning efter en ulykke.

Information

Til gymnaster og evt. forældre

(omfanget af informationen afhænger af skadens art og årsagen hertil)

Handlingsplan i krisesituation

04-08-08