Info vedr. generalforsamling 2021

Kære alle

En enig bestyrelse har besluttet, at generalforsamlingen i AB Gymnastik 2021 bliver skubbet til et tidspunkt, hvor man fysisk må være mere end 20 personer forsamlet.

Det betyder, at den planlagte generalforsamling den 14. april 2021 annulleres. 

Der findes en ny dato, når forsamlingsloftet tillader det, hvilket varsles 14 dage før afholdelse af ny generalforsamling.   

 

På vegne af AB Gymnastiks bestyrelse

Pia Hansen