Ny formand i AB Gymnastik

På AB Gymnastiks generalforsamling d. 19. april trådte Linda Morgen tilbage som formand efter 14 år på posten, for at give plads til nye øjne og kræfter.

For mig har det været nogle super fantastiske og interessante år, hvor udviklingen indenfor foreningslivet har gennemgået en stor positiv forandring. AB Gymnastik har opnået meget og fået indfriet mange målsætninger undervejs. I skal alle have den største tak for den støtte og opbakning , jeg og foreningen har mødt og modtaget undervejs, siger Linda Morgen, som stadig vil være en del af AB Gymnastiks bestyrelsen, nu blot som menigt bestyrelsesmedlem.

Lindas afløser på formandsposten bliver Britta Bang, som har været med i AB Gymnastik i en længere årrække. Om valget af Britta udtaler Linda Morgen: Hun er en ildsjæl og den rette. Hun brænder for AB Gymnastik med den største gejst og vilje. Hun har min fulde opbakning og støtte som formand for AB Gymnastik.

Resten af bestyrelsens sammensætning er uændret efter generalforsamlingen.